за Христос

защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, Който Ме е изпратил.

Слушай Йоан 6:38
Йоан 6:38

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:38

В 37 ст. Господ Исус казва, че всички Божии планове по отношение на спасението на тези, които са Му дадени, ще бъдат изпълнени. И понеже това е волята на Неговия Отец, Господ лично ще се заеме с нейното изпълнение, тъй като Неговата задача е да върши Божията воля. „Слязох от небето“ - казва Христос, заявявайки съвсем ясно, че Той не е започнал Своя живот в яслите във Витлеем. Напротив, Той съществува през цялата вечност заедно с Бог Отец в небето. На света Той идва като послушния Божий Син, доброволно заемайки мястото на слуга, за да извърши волята на Своя Отец. Това не означава, че Той няма Своя Собствена воля, а че Неговата Собствена воля се намира в съвършено съгласие с волята на Бог.

Други преводи на Йоан 6:38: