за Христос

Но ви казвам, че вие Ме видяхте и пак не вярвате.

Слушай Йоан 6:36
Йоан 6:36

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:36

В 30 ст. невярващите юдеи бяха помолили Господ да им даде знамение, за да видят и да повярват. Тук Исус им казва, че те вече са видели Него

- най-великото от всички знамения

- но въпреки това не са повярвали. Щом е възможно Божият Син да застане пред тях в съвършен човешки

Bug u me да не Го разпознаят, то много е съмнително, че ще могат да се убедят от което и да било знамение, извършено от Него.

Други преводи на Йоан 6:36: