за Христос

Исус им отговори: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене, никога няма да огладнее, и който вярва в Мене, никога няма да ожаднее.

Слушай Йоан 6:35
Йоан 6:35

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:35

Този път Исус заявява тази истина просто и ясно. Той е хлябът на живота. Тези, които идват при Него, намират в Него достатъчно много, за да задоволят духовния си глад завинаги. Тези, които вярват в Него, утоляват напълно жаждата си. Обърнете внимание на думите „Аз съм“ в този стих и забележете, че те означават едно твърдение на Господ за равенство с Йехова. Всеки обикновен човек, който каже тези думи за себе си, би изказал едно безумие. Няма такъв човек, който да може да удовлетвори своя собствен глад или жажда, а още по-малко духовния глад на цял един свят!

Други преводи на Йоан 6:35:

Исус им каза: Аз съм хлябът, който дава живот. Който дойде при мен, никога няма да огладнее, и който повярва в мен, никога няма да ожаднее.
/Съвременен превод 2004/
Иисус им каза: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мен, никога няма да огладнее и който вярва в Мен, никога няма да ожаднее.
/Верен 2002/
Исус им отговори: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мен, никога няма да огладнее, и който вярва в Мен, никога няма да ожаднее.
/Библейско общество 2000/
Исус им рече: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее.
/Протестантски 1940/
Иисус им рече: Аз съм хлябът на живота; който дохожда при Мене, няма да огладнее; и който вярва в Мене, няма да ожаднее никога.
/Православен/
А Исус им рече: Аз съм хлебът на живота: който иде при мене нема да огладнее, и който верва в мене никога нема да ожеднее.
/Цариградски/
And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.
/KJV/