за Христос

Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света.

Слушай Йоан 6:33
Йоан 6:33

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:33

Господ Исус разкрива Себе Си като Божия хляб, който слиза от небето и дава живот, показвайки превъзходството на Божия хляб пред манната в пустинята. Манната не дава живот: тя само поддържа физическия живот. Тя не е била предназначена за целия свят, а само за Израел. Истинският хляб слиза от небето и дава живот на хората, и то не само на един народ, а на целия свят.

Други преводи на Йоан 6:33: