за Христос

На това Исус им каза: Истина, истина ви казвам - не Моисей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинския хляб от небето.

Слушай Йоан 6:32
Йоан 6:32

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:32

Отговорът на Господ съдържа най-малко две неща. На първо място, Бог е Този, Който им е дал манната, а Моисей. И на второ място, манната не е истинският духовен хляб от небето. Манната е една материална храна, предназначена за физическото тяло, която няма никаква стойност извън този живот. Тук Господ Исус говори за истинския и съвършен хляб, който Бог дава от небето. Този хляб е предназначен за душата, а не за тялото. Думите „Отец Ми“ изразяват претенциите на Исус за Неговата божественост.

Други преводи на Йоан 6:32:

Тогава Исус им отговори: Уверявам ви: не Моисей ви даде хляб от небето, а моят Баща ви дава истинския хляб от небето,
/Съвременен превод 2004/
На това Иисус им каза: Истина, истина ви казвам: не Мойсей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинския хляб от небето.
/Верен 2002/
На това Исус им каза: Истина, истина ви казвам - не Мойсей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинския хляб от небето.
/Библейско общество 2000/
На това Исус им рече: Истина, истина ви казвам, не Моисей ви даде хляб от небето; а Отец Ми ви дава истинския хляб от небето.
/Протестантски 1940/
А Иисус им рече: истина, истина ви казвам: не Моисей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинския хляб от небето.
/Православен/
Рече им на това Исус: Истина, истина ви казвам: Не ви даде Моисей хлеба от небето; но Отец мой дава вам истинният хлеб от небето.
/Цариградски/
Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven; but my Father giveth you the true bread from heaven.
/KJV/