за Христос

Бащите ни са яли манната в пустинята, както е писано: "Хляб от небето им даде да ядат."

Слушай Йоан 6:31
Йоан 6:31

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:31

Връщайки се обратно към СЗ, юдеите напомнят на Исус за чудото с манната в пустинята. Подтекстът на техните думи всъщност означава, че Исус никога не е извършил такова чудно дело. Цитирайки части от Псалм 78:24, 25, където се казва „хляб от небето им даде да ядат“, те искат да кажат, че Моисей е направил така, че те да получат хляб от небето. Господ не е толкова велик като Моисей, защото Той само е умножил наличния вече хляб!

Други преводи на Йоан 6:31: