за Христос

Тогава Му казаха: Че Ти какво знамение правиш, за да видим и да Ти повярваме? Какво вършиш?

Слушай Йоан 6:30
Йоан 6:30

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:30

Този стих е още едно доказателство за злината в сърцата на хората. Само един ден преди това те са видели как Господ Исус нахранва пет хиляди души с пет хляба и две риби; а сега идват при Него и искат знамение, с което да докаже претенциите Си за Божий Син. Както повечето невярващи те искат първо да видят и след това да повярват: „за да видим и да Те повярваме“. Но Божият ред не е такъв. Бог казва на грешниците: „Ако повярвате, ще видите.“ Винаги вярата стои на първо място.

Други преводи на Йоан 6:30: