за Христос

Исус им отговори: Това е Божието дело - да повярвате в Този, Когото Той е изпратил.

Слушай Йоан 6:29
Йоан 6:29

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:29

Лицемерието на тези хора обаче е прозрачно за Исус. Те предявяват претенции, че искат да работят за Бог, а в същото време не желаят да имат нищо общо с Божия Син. Исус им казва, че първото нещо, което те трябва да направят, е да приемат Този, Когото Бог е пратил. Така е и днес. Много хора се опитват да заработят пътя си за небето чрез добри дела. Но преди да могат да вършат добри дела за Бог, те трябва първо да повярват в Господ Исус Христос. Божиите дела не предхождат спасението: те го следват. Единственото добро дело, което един грешник може да извърши, е да признае своите грехове и да приеме Христос като Господ и Спасител.

Други преводи на Йоан 6:29: