за Христос

Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Бог Отец Него е потвърдил с печата Си.

Слушай Йоан 6:27
Йоан 6:27

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:27

И така, най-напред Исус съветва хората да работят „не за храна, която се разваля“. Господ не иска да каже, че хората не трябва да работят за всекидневната си прехрана, а че това не трябва да бъде първата и най-важна цел на техния живот. Задоволяването на телесния апетит не е най-важното нещо в живота. Човекът се състои не само от тяло но и от дух, и от душа. Ние трябва да работим „за храна, която трае за вечен живот“. Човек не трябва да живее така, като че ли тялото му е Всичко за него. Той не трябва да отдава цялата си сила и талант за нахранването на тялото си, което след кратко Време ще бъде изядено от червеите. Вместо това той трябва да се постарае душата му да се храни ежедневно с Божието Слово.

Когато Господ Исус казва, че „Отец Бог Него е потвърдил с печата Си“, думите Му означават, че Бог е изпратил и одобрил именно Него. Когато слагаме печат Върху нещо, това означава, че ние заявяваме, че това нещо е Вярно. Бог е потвърдил Човешкия Син с печата Си в смисъл, че Той Го е утвърдил като Един, Който говори истината.

Други преводи на Йоан 6:27:

Трудете се не за нетрайната храна, а за храната, която трае вечно и носи вечен живот. Човешкият Син ще ви даде тази храна, защото върху него Бог Отец е положил своя печат на одобрение.
/Съвременен превод 2004/
Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Бог Отец Него е потвърдил с печата Си.
/Верен 2002/
Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Бог Отец Него е потвърдил с печата Си.
/Библейско общество 2000/
Работете, не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Отец, Бог, Него е потвърдил с печата Си.
/Протестантски 1940/
Трудете се не за храна тленна, а за храна, която пребъдва до живот вечен и която ще ви даде Син Човеческий; защото върху Него е положил Своя печат Отец Бог.
/Православен/
Работете, не за храна която се разваля, но за храна която трае в живот вечен, която Син Человечески ще ви даде; защото Отец, Бог, на него е положил своя печат.
/Цариградски/
Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of man shall give unto you: for him hath God the Father sealed.
/KJV/