за Христос

И като Го намериха от другата страна на езерото, Му казаха: Учителю, кога си дошъл тук?

Слушай Йоан 6:25
Йоан 6:25

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:25

Когато пристигат в Капернаум, хората намират Исус там. Любопитството им ги кара да Го попитат кога е пристигнал.

Исус не дава пряк отговор на въпроса. Той разбира, че те не Го търсят заради това, което е Той Самият, а по-скоро заради храната, която им е дал. Един ден преди това те са Го видели да извършва едно Велико чудо, което е трябвало да ги убеди, че Той наистина е Създателят и Месията. Но това, от което те най-вече се интересуват, е храната. Те са яли от хлябовете на това чудо и са се наситили.

Други преводи на Йоан 6:25: