за Христос

и така, множеството хора, като видя, че нито Исус, нито учениците Му са там, те сами влязоха в ладиите и дойдоха в Капернаум, и търсеха Исус.

Слушай Йоан 6:24
Йоан 6:24

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:24

Народът наблюдава Исус много внимателно. Хората са забелязали, че Исус е отишъл на планината, за да се моли, и знаят, че Той не е отишъл заедно с учениците през езерото. Въпреки това на другия ден те не могат да Го намерят никъде, поради което решават да прекосят езерото и да отидат в Капернаум, където очакват да Видят Неговите ученици. Те не знаят по какъв начин Исус може да е отишъл там, но Все пак решават да отидат и да Го потърсят.

Други преводи на Йоан 6:24:

И като видяха, че нито Исус, нито учениците му са там, хората се качиха в лодките и отидоха в Капернаум да го търсят.
/Съвременен превод 2004/
и така, когато множеството видя, че Иисус Го няма там, нито учениците Му, те сами влязоха в корабите и отидоха в Капернаум, като търсеха Иисус.
/Верен 2002/
и така, множеството, като видя, че Исус и учениците Му не са там, те сами влязоха в лодките и дойдоха в Капернаум, и търсеха Исус.
/Библейско общество 2000/
и тъй, народът, като видя че няма там Исуса, нито учениците Му, те сами влязоха в ладийката и дойдоха в Капернаум и търсеха Исуса.
/Протестантски 1940/
И тъй, когато народът видя, че там няма Иисуса, нито учениците Му, влезе в кораби и преплува в Капернаум, да дири Иисуса.
/Православен/
и тъй, като виде народът че нема там Исуса нито учениците му, влезоха и те в ладиите та дойдоха в Капернаум и търсеха Исуса.
/Цариградски/
When the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they also took shipping, and came to Capernaum, seeking for Jesus.
/KJV/