за Христос

обаче други лодки бяха дошли от Тивериада близо до мястото, където бяха яли хляба, след като Господ бе благодарил,

Слушай Йоан 6:23
Йоан 6:23

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 6:23

На следващия ден от Тивериада, близо до мястото, където Господ Исус нахранва народа, идват други лодки. Господ не е могъл да използва нито една от тях, защото те са пристигнали току-що. Възможно е тези малки лодки да са били използвани от народа, за да прекоси езерото и да отиде до Капернаум, което личи и от следващите стихове.

Други преводи на Йоан 6:23:

Тогава от Тивериада дойдоха няколко лодки и спряха на брега близо до мястото, където хората бяха яли хляба, след като Господ беше казал благодарствена молитва.
/Съвременен превод 2004/
обаче други лодки бяха дошли от Тивериада близо до мястото, където бяха яли хляба, след като Господ беше благодарил;
/Верен 2002/
[обаче други лодки бяха дошли от Тивериада близо до мястото, където бяха яли хляба, след като Господ беше благодарил],
/Библейско общество 2000/
(обаче други ладийки бяха дошли от Тивериада близо до мястото гдето бяха яли хляба, след като Господ бе благодарил),
/Протестантски 1940/
При това бяха дошли от Тивериада други кораби близо до онова място, дето бяха яли хляб, след Господнето благословение.
/Православен/
(а други ладии дойдоха от Тивериада близо до местото дето ядоха хлеба когато Господ бе благословил.-)
/Цариградски/
(Howbeit there came other boats from Tiberias nigh unto the place where they did eat bread, after that the Lord had given thanks:)
/KJV/