за Христос

Но той им отговори: Онзи, Който ме изцели, ми каза: Вдигни постелката си и ходи!

Слушай Йоан 5:11
Йоан 5:11

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 5:11

Изцеленият човек отговаря просто и казва, че Този, Който го е изцелил, Той му е казал да вдигне постелката си и да ходи. Всеки, който има власт да изцели човек, болен от тридесет и осем години, трябва да бъде послушан дори когато заръчва на някого да вдигне постелката си в съботния ден! По това време изцеленият все още не знае кой действително е Господ Исус. Макар и с голяма благодарност, той говори за Него много общо.

Други преводи на Йоан 5:11: