за Христос

И така, когато дойде в Галилея, галилеяните Го приеха, след като бяха видели всичко, което извърши в Йерусалим на празника; защото и те бяха отишли на празника.

Слушай Йоан 4:45
Йоан 4:45

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 4:45

Когато Господ се връща в Галилея, хората Го приемат с желание, защото са видели всички неща, които е извършил на празника в Ерусалим. явно галилеяните, за които става въпрос тук, са юдеи, които са отишли в Ерусалим на празника, за да се поклонят. Там те са видели Господ и са станали свидетели на някои от великите Му дела. Сега те желаят Той да бъде сред тях не защото Го признават за Божия Син, а защото са особено любопитни да видят кой е Този, Който поражда такъв голям интерес навсякъде, където отиде.

Други преводи на Йоан 4:45:

Когато пристигна в Галилея, хората там го посрещнаха с радост, защото бяха видели всичко, което извърши на празника в Ерусалим, където те също бяха ходили.
/Съвременен превод 2004/
И така, когато дойде в Галилея, галилеяните Го приеха, след като бяха видели всичко, което извърши в Ерусалим на празника; защото и те бяха отишли на празника.
/Верен 2002/
И така, когато дойде в Галилея, галилеяните Го приеха, след като бяха видели всичко, което направи в Йерусалим на празника; защото и те бяха отишли на празника.
/Библейско общество 2000/
И тъй, когато дойде в Галилея, галилеяните Го приеха, като бяха видели всичко що стори в Ерусалим на празника; защото и те бяха отишли на празника.
/Протестантски 1940/
Когато, прочее, дойде в Галилея, галилейци Го приеха, защото бяха видели всичко, що бе извършил в Иерусалим на празника, - понеже и те бяха ходили на празника.
/Православен/
И когато дойде в Галилея приеха го Галилеяните, като беха видели всичко що стори в Ерусалим в праздника; защото и те беха дошли на праздника.
/Цариградски/
Then when he was come into Galilee, the Galilaeans received him, having seen all the things that he did at Jerusalem at the feast: for they also went unto the feast.
/KJV/