за Христос

Който вярва в Сина, има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.

Слушай Йоан 3:36
Йоан 3:36

Препратки:

Други преводи на Йоан 3:36:

Който повярва в Сина, има вечен живот, а който отхвърли Сина, никога няма да има този живот и Божият гняв ще тегне върху него.
/Съвременен превод 2004/
Който вярва в Сина, има вечен живот; но който не се покорява на Сина, няма да види живот, а Божият гняв остава върху него.
/Верен 2002/
Който вярва в Сина, има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види живот, а Божият гняв остава върху него.
/Библейско общество 2000/
Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.
/Протестантски 1940/
Който вярва в Сина, има живот вечен; който пък не вярва в Сина, не ще види живот, и гневът Божий пребъдва върху него.
/Православен/
Който верва в Сина има живот вечен; а който не верва в Сина нема да види живот, но гнев Божий остава на него.
/Цариградски/
He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.
/KJV/