за Христос

Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.

Слушай Йоан 3:17
Йоан 3:17

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 3:17

Бог не е един груб и жесток владетел, който гори от нетърпение да излее своя гняв върху човечеството. Неговото сърце е изпълнено с любов към човека и Той е решил да даде най-високата цена за спасението на хората. Той е могъл да изпрати Сина Си на света, за да осъди света, но не го е направил. Точно обратното, Той Го е изпратил тук, за да пострада, да пролее кръвта Си и да умре, „за да бъде светът спасен чрез Него“. Делото на Господ Исус на кръста има толкова висока стойност, че всички грешници на всяко място могат да бъдат спасени, ако Го приемат.

Други преводи на Йоан 3:17: