за Христос

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

Слушай Йоан 3:16
Йоан 3:16

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 3:16

Това е един от най-известните стихове в цялата Библия - най-вече заради това, че в него Евангелието е казано толкова просто и ясно. Той обобщава накратко това, което Господ Исус иска да каже на Никодим за начина на новорождението. И така, »>Бог толкова възлюби света...“. Светът тук означава цялото човечество. Бог не обича греховете на хората и порочната система, в която живее човечеството, но Той обича хората и не желае те да погинат.

Величието на Неговата любов се виждат от факта, че Той „даде Своя Единороден Син“. Бог" няма друг Син като Господ Исус. Това, че Бог пожела да даде Своя Единороден Син за спасението на едни бунтовни грешници, е израз на Неговата безгранична любов. Това не означава, че всички хора са спасени. Преди Бог да даде на някого вечен живот, този човек трябва да приеме това, което Христос е направил за него. Затова са добавени и думите: „за да не погине ни един, който вярва в него“. Не е необходимо да погива който и да е. Има начин, по който всеки може да бъде спасен. Но този „всеки“ трябва да признае Господ Исус Христос за свой личен Спасител. Когато направи това, той получава вечния живот като притежание в настоящето. Боръм казва така:

„Когато църквата разбере любовта, с която Бог възлюби света, тя никога няма да се успокои и примири, докато не завоюва за Него всички големи империи и всички коралови острови.

Други преводи на Йоан 3:16:

Защото Бог толкова обикна света, че даде своя единствен Син, за да може всеки, който повярва в него, да не умре, а да има вечен живот.
/Съвременен превод 2004/
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот.
/Верен 2002/
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот.
/Библейско общество 2000/
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
/Протестантски 1940/
Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен.
/Православен/
Защото Бог толкоз възлюби света щото даде Сина своего единороднаго, за да не погине всеки който верва в него, но да има живот вечен.
/Цариградски/
For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
/KJV/