за Христос

И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син

Слушай Йоан 3:14
Йоан 3:14

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 3:14

Господ Исус е на път да открие на Никодим една небесна истина. Как може да стане новорождението? Наказанието за човешките грехове трябва да бъде платено. Хората не могат да отидат на небето със своите грехове. Така, както Моисей издигна медната змия на една върлина в пустинята, когато всички израилтяни бяха нападнати от змии ( Числа 21:4-9) „така трябва да бъде издигнат Човешкият Син“. Бродейки из пустинята на път към обетованата земя, израилтяните изпадат в отчаяние и нетърпение. Те започват да говорят против Господ. За наказание Господ изпраща срещу тях огнени змии, от които умират много хора. Когато оцелелите извикват към Господа в покаяние, Господ заръчва на Моисей да направи една медна змия и да я сложи на прът. Всеки израилтянин, ухапан от змия, като погледне към змията, ще бъде изцелен по чудотворен начин.

Исус дава пример с това събитие от СЗ, за да илюстрира как става ново-рождението. Мъжете и жените са ухапани от змията на греха, което ги осъжда на вечна смърт. Медната змия е олицетворение на Господ Исус. В Библията медта символизира съда. Господ Исус е безгрешен и никога не трябваше да бъде наказван, но Той зае нашето място и понесе наказанието, което заслужавахме ние. Върлината, на която е била издигната змията, говори за кръста на Голгота, на който беше издигнат Господ Исус. Ние се спасяваме, като погледнем към Него с вяра.

Други преводи на Йоан 3:14: