за Христос

Йоан 2:1-12   

1 Сватбата в Кана Галилейска
На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и майката на Исус беше там.
2 И Исус и учениците Му бяха поканени на сватбата.
3 И когато се свърши виното, майката на Исус Му каза: Нямат вино.
4 А Исус й отговори: Какво имаш ти с Мене, жено? Часът Ми още не е дошъл.
5 Майка Му каза на слугите: Каквото ви каже, направете.
6 А там имаше шест каменни делви, поставени по обичая на юдейското очистване, които побираха по две или три мери.
7 Исус им каза: Напълнете делвите с вода. И ги напълниха догоре.
8 Тогава им каза: Налейте сега и занесете на настойника на угощението. И те занесоха.
9 И когато настойникът на угощението вкуси от водата, превърната на вино, и не знаеше откъде беше, обаче слугите, които бяха налели водата, знаеха, настойникът на угощението повика младоженеца и му каза:
10 Всеки човек слага първо доброто вино и по-лошото - след като се понапият; а ти си задържал доброто вино досега.
11 Това извърши Исус в Кана Галилейска като начало на знаменията Си и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.
12 След това слезе в Капернаум, Той и майка Му, братята Му и учениците Му, и там престояха няколко дни.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21