за Христос

Йоан 21:1-24   

1 Явяване на възкръсналия Исус Христос при Тивериадското езеро
След това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро; и ето как им се яви:
2 там бяха заедно Симон Петър, Тома, наречен Близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Зеведеевите синове и други двама от учениците Му.
3 Симон Петър им каза: Отивам да ловя риба. Казаха му: Ще дойдем и ние с теб. Излязоха и се качиха на ладията; и през онази нощ не уловиха нищо.
4 А когато вече се разсъмваше, Исус застана на брега; но учениците не познаха, че е Той.
5 Исус им каза: Момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха Му: Нямаме.
6 А Той им каза: Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите. И така, те хвърлиха; и не можаха вече да я извлекат поради многото риба.
7 Тогава онзи ученик, когото Исус обичаше, каза на Петър: Господ е. А Симон Петър, като чу, че е Господ, навлече си връхната дреха (защото я беше свалил) и се хвърли в езерото.
8 А другите ученици дойдоха в ладията, защото не бяха далеч от сушата, на около двеста лакти, и влачеха мрежата с рибата.
9 И като излязоха на сушата, видяха разстлана жарава и на нея сложена риба и хляб.
10 Исус им каза: Донесете от рибата, която сега уловихте.
11 Затова Симон Петър се качи на ладията и извлече мрежата на сушата, пълна с едри риби - сто петдесет и три на брой; и макар да бяха толкова много, мрежата не се скъса.
12 Исус им каза: Елате да закусите. И никой от учениците не смееше да Го попита: Ти Кой си?, понеже знаеха, че е Господ.
13 Исус дойде, взе хляба и им даде, също и рибата.
14 Това беше вече трети път, когато Исус се яви на учениците, след като възкръсна от мъртвите.
15 Исус Христос и Петър
А като закусиха, Исус каза на Симон Петър: Симоне Йонов, обичаш ли Ме повече, отколкото Ме обичат тези? Каза Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му каза: Паси агънцата Ми.
16 Пак му каза втори път: Симоне Йонов, обичаш ли Ме? Отвърна Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той Му каза: Паси овцете Ми.
17 Каза му трети път: Симоне Йонов, обичаш ли Ме? Петър се натъжи за това, че трети път му каза: Обичаш ли Ме?, и Му отговори: Господи, Ти всичко знаеш; Ти знаеш, че Те обичам. Исус му каза: Паси овцете Ми.
18 Истина, истина ти казвам: Когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше, където си искаше; но когато остарееш, ще разтвориш ръце и друг ще те върже и ще те води, където не искаш.
19 А като каза това, Той посочваше с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като изрече това, му каза: Върви след Мен.
20 А Петър, като се обърна, видя, че след него идва ученикът, когото Исус обичаше, този, който на вечерята се беше облегнал на гърдите Му и каза: Господи, кой е този, който ще Те предаде?
21 Като го видя, Петър каза на Исус: Господи, а с този какво ще стане?
22 Исус му каза: Ако искам той да остане, докато дойда, тебе какво те засяга? Ти върви след Мен.
23 И така, разнесе се слух между братята, че този ученик няма да умре. Исус, обаче, не му каза, че няма да умре, но: Ако искам той да остане, докато дойда, тебе какво те засяга?
24 Този е ученикът, който свидетелства за тези неща, който и написа тези неща; и знаем, че неговото свидетелство е истинно.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21