за Христос

И след осем дни учениците Му пак бяха вътре; и Тома беше с тях. Исус дойде, когато вратите бяха заключени, застана на средата и каза: Мир вам!

Слушай Йоан 20:26
Йоан 20:26

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 20:26

След една седмица Господ отново се появява на учениците Си. Този път и Тома е там. Господ Исус отново влиза в стаята по един свръхестествен начин и отново ги поздравява с думите „Мир вам!“.

Други преводи на Йоан 20:26:

Седмица по-късно учениците отново бяха в къщата и Тома беше с тях. Въпреки че вратите бяха залостени, Исус дойде, застана сред тях и каза: Мир на вас!
/Съвременен превод 2004/
И след осем дни учениците Му пак бяха вътре и Тома - с тях. Иисус дойде, като вратите бяха заключени, застана на средата и каза: Мир вам!
/Верен 2002/
И след осем дни учениците Му пак бяха вътре; и Тома беше с тях. Исус дойде, както беше заключена вратата, застана на средата и каза: Мир вам!
/Библейско общество 2000/
И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам!
/Протестантски 1940/
След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Иисус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: мир вам!
/Православен/
И подир осем дни, пак беха вътре учениците му, и Тома с тех: идва Исус, като беха вратата заключени, и застана на сред и рече: Мир вам!
/Цариградски/
And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them: then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you.
/KJV/