за Христос

Йоан 20:19-25   

19 Исус Христос се явява на апостолите в Йерусалим
(Мат. 28:16-20; Марк 16:14-18; Лука 24:36-49)

А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха събрани учениците, беше заключена поради страх от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: Мир вам!
20 И като изрече това, им показа ръцете и ребрата Си. И учениците се зарадваха, като видяха Господа.
21 И Исус пак им каза: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.
22 И като изрече това, духна върху тях и им каза: Приемете Святия Дух.
23 На които простите греховете, простени са им; на които задържите, задържани са.
24 Исус Христос и Тома
А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато бе идвал Исус.
25 Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им отвърна: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите и не сложа пръста си в раните от гвоздеите, и не сложа ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21