за Христос

А Филип беше от Витсаида, от града на Андрей и Петър.

Слушай Йоан 1:44
Йоан 1:44

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 1:44

Витсаида е бил град на брега на Галилейско море. Много малко градове на света са били удостоявани с такава чест, с каквато е бил удостоен този град. Там Господ е извършил някои от най-великите Си чудеса ( Лука 10:13). Тя е била родното място на Филип, Андрей и Петър. Но въпреки това този град е отхвърлил Спасителя, в резултат на което Витсаида е била изцяло разрушена, така че днес ние не можем да кажем къде точно се е намирала.

Други преводи на Йоан 1:44: