за Христос

А Исус, като се обърна и видя, че идват след Него, ги попита: Какво търсите? А те Му казаха: Равви (което значи Учителю), къде живееш?

Слушай Йоан 1:38
Йоан 1:38

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 1:38

Спасителят винаги се интересува от тези, които Го следват. Тук Той показва Своя интерес, като се обръща към двамата ученици и ги пита: „Що търсите?“ Исус знае отговора на този въпрос, Исус знае всичко, но иска те да изразят своето желание с думи. Техният отговор: „Равви, къде живееш?“, показва, че те искат да бъдат с Господа и да Го опознаят по-добре. Те не се задоволяват само с една среща, а желаят да имат общение с Него. „Равви“ е староеврейската дума за „Учителю“ (буквалното ѝ значение е „Велики мой“).

Други преводи на Йоан 1:38:

Исус се обърна, видя ги как вървят след него и ги попита: Какво търсите?
Те му казаха: Рави (което в превод означава Учителю), къде живееш?
/Съвременен превод 2004/
И Иисус, като се обърна и видя, че Го следват, им каза: Какво търсите? А те Му казаха: Равви - което се превежда: Учителю - къде живееш?
/Верен 2002/
И Исус, като се обърна и видя, че идват след Него, им каза: Какво търсите? А те Му казаха: Равви (което значи Учителю), къде живееш?
/Библейско общество 2000/
И като се обърна Исус и видя, че идат подире Му, казва им: Що търсите? А те Му рекоха: Равви, (което значи, Учителю), где живееш?
/Протестантски 1940/
А Иисус, като се обърна и ги видя, че идат подире Му, казва им: какво търсите? Те Му отговориха: Рави! (което значи: учителю) де живееш?
/Православен/
И като се обърна Исус и ги виде че идат подире му, казва им: Що търсите? А те му рекоха: Рави, (което тълкувано ще рече, Учителю,) де живееш?
/Цариградски/
Then Jesus turned, and saw them following, and saith unto them, What seek ye? They said unto him, Rabbi, (which is to say, being interpreted, Master,) where dwellest thou?
/KJV/