за Христос

И двамата ученици го чуха да говори така и отидоха след Исус.

Слушай Йоан 1:37
Йоан 1:37

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 1:37

Вярната проповед на Йоан му струва загубата на двама ученици, но за сметка на това той изживява радостта да ги види как следват Исус. Подобно и ние трябва да предпочитаме приятелите ни да следват Исус, вместо да мислят, че ние сме някакви много важни личности.

Други преводи на Йоан 1:37: