за Христос

А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, т. е. на тези, които вярват в Неговото име;

Слушай Йоан 1:12
Йоан 1:12

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 1:12

И така, сега Той отново се предлага на цялото човечество, като на онези, които Го приемат, дава право или пълномощие да станат Божии деца.

Този стих ни казва съвсем ясно как можем да станем Божии деца - не чрез добри дела, нито чрез членство в църквата, нито чрез полагане на големи старания, но като Го приемем, като повярваме в Неговото име.

Други преводи на Йоан 1:12: