за Христос

При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха.

Слушай Йоан 1:11
Йоан 1:11

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 1:11

„У Своите Си дойде.“ Той не е

навлязъл в границите на нечия чужда собственост, но е дошъл да живее на една планета, която е била направена от Самия Него. „Но Своите Му Го не приеха.“ В един по-общ смисъл може да се приеме, че това се отнася до цялото човечество, но в по-тесен смисъл то се отнася само до еврейския народ, който е бил Неговият избран народ на земята. Когато е дошъл на света, Той се е представил на евреите като техния Месия, но те не са Го приели.

Други преводи на Йоан 1:11: