за Христос

Защото това стана, за да се изпълни написаното: "Негова кост няма да се строши";

Слушай Йоан 19:36
Йоан 19:36

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 19:36

Този стих идва, за да подкрепи 33 ст. като изпълнение на пророчеството от Изход 12:46: „Кост Негова няма да се строши.“ Тези думи се отнасят за агнето по време на Пасхата. Според нареждането на Бог костите на агнето е трябвало да останат цели. Христос е истинското Пасхално Агне, осъществяващ този символичен образ с най-голяма точност.

Други преводи на Йоан 19:36: