за Христос

Обаче един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода.

Слушай Йоан 19:34
Йоан 19:34

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 19:34

Текстът не ни казва защо един от войниците е пробол ребрата на Исус. Може би това е бил последният изблик на злобата в неговото сърце. „Това прилича на последния враждебен изстрел на победения враг след края на битката, издаващ дълбоката омраза, която таи човешкото сърце към Бог и Неговия Христос.“ Изследователите нямат единно мнение по отношение на значението на кръвта и водата. Някои приемат това като признак, че Исус е умрял от разрив на сърцето, но ние смятаме, че това не е възможно, след като смъртта на Исус е един волеви акт. Други смятат, че това е символ на кръщението и Господната вечеря, което ни се струва прекалено пресилено. Кръвта означава очистване от вината на греха; докато водата Олицетворява очистване от осквернението от греха чрез Словото. Тази мисъл е изразена много сполучливо в следния стих:

Нека Водата и кръвта, изтекли от проводената Ти страна, спасят лгене от греха, от Вината на греха и мощта.

Огастъс Топлейди

Други преводи на Йоан 19:34: