за Христос

Но когато дойдоха при Исус и Го видяха вече умрял, не Му пречупиха пищялите.

Слушай Йоан 19:33
Йоан 19:33

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 19:33

Войниците, за които се споменава тук, са били хора с голям опит в тези неща. Те са знаели, че Исус... е бил умрял вече. Не е било възможно да е бил припаднал или загубил съзнание. Затова не са Му пречупили краката.

Други преводи на Йоан 19:33: