за Христос

И понеже беше денят на Приготовлението, за да не останат телата на кръста в съботата, защото онази събота беше велик ден, юдеите помолиха Пилат да им се пречупят пищялите и да ги вдигнат оттам.

Слушай Йоан 19:31
Йоан 19:31

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 19:31

И отново ние виждаме загрижеността на тези религиозни юдеи по отношение на подробностите при извършването на такова хладнокръвно убийство: те са прецеждали комара, а са поглъщали камилата. Юдеите не са искали да оставят телата на кръстовете до съботния ден, тъй като са мислели, че това няма да е прилично, а освен това в града е щяло да има религиозен празник. Затова те са помолили Пилат да нареди да се пречупят краката на тримата разпънати, за да се ускори смъртта им.

Други преводи на Йоан 19:31:

Всичко това стана в Подготвителния ден, а телата не трябваше да висят на кръстовете в събота, (тъй като онази събота бе много голям празник). Затова юдейските водачи помолиха Пилат да нареди пищялите да се счупят и телата да се свалят от кръстовете.
/Съвременен превод 2004/
И понеже беше денят на приготовлението, за да не останат телата на кръста в съботата, защото онази събота беше велика, юдеите помолиха Пилат да им пречупят краката и да ги махнат оттам.
/Верен 2002/
И понеже беше денят на Приготовлението, за да не останат телата на кръста в съботата, защото онази събота беше велик ден, юдеите помолиха Пилат да им се пречупят пищялите и да ги вдигнат оттам.
/Библейско общество 2000/
И понеже беше Приготвителният ден, то, за да не останат телата на кръста в съботата, (защото оная събота беше голям ден), юдеите помолиха Пилата да им се пребият пищялите, и да ги дигнат оттам.
/Протестантски 1940/
И понеже тогава беше петък, иудеите, за да не останат телата върху кръста в събота (защото оная събота беше велик ден), помолиха Пилата, да им пребият пищелите и да ги снемат.
/Православен/
Но понеже тогава бе петък, за да не останат телата на кръста в съботата, (защото беше велик ден оная събота) то Юдеите молиха Пилата да им се пребият голените, и да ги дигнат от там.
/Цариградски/
The Jews therefore, because it was the preparation, that the bodies should not remain upon the cross on the sabbath day, (for that sabbath day was an high day,) besought Pilate that their legs might be broken, and that they might be taken away.
/KJV/