за Христос

А там беше сложен съд, пълен с оцет; натъкнаха на исопова пръчка една гъба, натопена в оцет, и я поднесоха до устата Му.

Слушай Йоан 19:29
Йоан 19:29

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 19:29

Войниците са дали на Исус да пие оцет, като вероятно са завързали една гъба, напоена с оцет, на исоп и са я притиснали до устните Му. (Исо-път е растение, което се е използвало и по време на Пасхата, Изход 12:22.) Този оцет е различен от оцета, смесен с жлъчка, който Му е бил даден по-рано ( Матей 27:14), и който Той не е изпил, за да не Му подейства като обезболяващо средство. Исус е искал да понесе нашите грехове в пълно съзнание!

Други преводи на Йоан 19:29:

Там имаше съд с оцет. Напоиха в него гъба, сложиха я на прът от исоп и я повдигнаха до устата му.
/Съвременен превод 2004/
А там беше сложен съд, пълен с оцет; и те напоиха гъба с оцет, набучиха я на исоп и я поднесоха до устата Му.
/Верен 2002/
А там беше сложен съд, пълен с оцет; натъкнаха на исопов прът една гъба, натопена в оцет, и я поднесоха до устата Му.
/Библейско общество 2000/
А като беше сложен там съд пълен с оцет, натъкнаха на исопова тръст една гъба натопена в оцет, и я поднесоха до устата Му.
/Протестантски 1940/
Там имаше съсъд, пълен с оцет. Войниците напоиха гъба с оцет, надянаха я на исопова тръст и поднесоха на устата Му.
/Православен/
И там имаше сложен съсъд пълен с оцет; и войните напълниха гъба с оцет, обвиха я с исоп, и принесоха я на устата му.
/Цариградски/
Now there was set a vessel full of vinegar: and they filled a spunge with vinegar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth.
/KJV/