за Христос

Йоан 19:18-24   

18 където Го разпънаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус по средата.
19 А Пилат написа и надпис, който постави над Него на кръста. А написаното беше: Исус Назарянинът, Юдейският Цар.
20 Този надпис прочетоха мнозина от юдеите, защото мястото, където разпънаха Исус, беше близо до града; а написаното беше на еврейски, на латински и на гръцки.
21 А юдейските главни свещеници казаха на Пилат:
Недей писа: Юдейският Цар, а Самозваният Юдейски Цар.
22 Пилат отговори: Каквото писах, писах.
23 А войниците, като разпънаха Исус, взеха горните Му дрехи и ги разделиха на четири дяла, на всеки войник по един дял; взеха и долната дреха. А долната дреха не беше шита, а изтъкана цяла от горе до долу;
24 затова те казаха помежду си: Да не я раздираме, а да хвърлим жребий за нея - чия да бъде; за да се изпълни написаното, което казва:
"Разделиха си дрехите Ми
и за облеклото Ми хвърлиха жребий."
И така, войниците направиха това.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21