за Христос

Разпъване, смърт и погребение на Исус Христос
(Мат. 27:32-61; Марк 15:21-47; Лука 23:32-56)

Тогава Пилат отведе Исус и Го бичува.

Слушай Йоан 19:1
Йоан 19:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 19:1

Това, че Пилат бие Исус, е изключително несправедливо от негова страна; но той може би се надява, че това наказание ще удовлетвори юдеите и те ще престанат да искат смъртно наказание за Исус. Боят е римско наказание: затворникът е бивал бит с бич или пръчка. Бичът е бил направен от косми с вплетени в тях метални пластинки или парчета от кост, които са причинявали дълбоки рани в тялото.

Други преводи на Йоан 19:1: