за Христос

Затова Пилат Му каза: Тогава Ти цар ли си? Исус отговори: Ти сам казваш, че съм цар. Аз затова се родих и затова дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.

Слушай Йоан 18:37
Йоан 18:37

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 18:37

Когато Пилат пита Исус дали е цар, Исус му отговаря: „Ти право казваш, защото Аз съм цар.“ Само че Неговото царство се утвърждава с истина, а не с меч и щит. Исус точно затова е дошъл на света - за да свидетелства за истината. „Истината“ тук означава истината за Бог, за Самия Христос, за Светия Дух, за човека, за греха, за спасението и за всички останали големи доктрини на християнството. Всеки, който обича истината, слуша Неговия глас и по този начин царството Му расте.

Други преводи на Йоан 18:37:

Тогава Пилат му каза: Значи все пак си цар?
Исус отговори: Сам казваш, че съм цар. Аз за това съм роден и за това дойдох в света: да свидетелствам за истината. Всеки, който е на страната на истината, слуша моя глас.
/Съвременен превод 2004/
Затова Пилат Му каза: Тогава, Ти Цар ли си? Иисус отговори: Ти казваш, че Аз съм Цар. Аз затова се родих и затова дойдох на света, за да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.
/Верен 2002/
Затова Пилат Му каза: Тогава Ти цар ли си? Исус отговори: Ти казваш истината, защото Аз съм цар. Аз затова се родих и затова дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.
/Библейско общество 2000/
Затова Пилат Му каза: Тогава, Ти цар ли си? Исус отговори: Ти право казваш, защото Аз съм цар. Аз за това се родих, и за това дойдох на света, да свидетелствувам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.
/Протестантски 1940/
А Пилат Му рече: и тъй, цар ли си Ти? Иисус отговори: ти казваш, че съм цар. Аз затова се родих, и затова дойдох на света, за да свидетелствувам за истината; всякой, който е от истината, слуша гласа Ми.
/Православен/
А Пилат му рече: И тъй, ти сега цар ли си? Отговори Исус: Ти право казваш че аз съм цар. Аз за това се родих, и за това дойдох на този свет, да свидетелствувам истината. Всеки който е от истината слуша гласа ми.
/Цариградски/
Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one that is of the truth heareth my voice.
/KJV/