за Христос

А Пилат им каза: Вземете Го вие и Го съдете според вашия закон. Юдеите му казаха: На нас не е позволено да погубваме никого;

Слушай Йоан 18:31
Йоан 18:31

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 18:31

Пилат се опитва да избегне отговорността и да я прехвърли обратно на юдеите. Щом като вече са разпитали Исус и са Го намерили за виновен, защо не Го осъдят според техния закон? Отговорът на юдеите е много важен. Той означава следното: „Ние не сме независима държава, а сме подчинени на римската власт. Гражданското управление на страната ни не е в наши ръце и ние нямаме власт да осъдим на смърт никого.“ Този отговор свидетелства за това, че еврейският народ не е независим народ, а е подвластен на една езичническа власт. Освен това той показва, че юдеите желаят да прехвърлят отговорността за отвратителното престъпление със смъртта на Исус върху Пилат.

Други преводи на Йоан 18:31:

Тогава Пилат им каза: Вие го вземете и го съдете според вашия закон.
Юдейските водачи отговориха: На нас не ни е позволено да наказваме със смърт.
/Съвременен превод 2004/
А Пилат им каза: Вземете Го вие и Го съдете според вашия закон. Юдеите му казаха: На нас не ни е позволено да убиваме никого;
/Верен 2002/
А Пилат им каза: Вземете Го вие и Го съдете според вашия закон. Юдеите му казаха: На нас не е позволено да убиваме никого;
/Библейско общество 2000/
А Пилат им рече: Вземете Го вие и Го съдете според вашия закон. Юдеите му рекоха: Нам не е позволено да умъртвим никого,
/Протестантски 1940/
Пилат им рече: вземете Го вие и Го съдете по вашия закон. Иудеите му рекоха: нам не е позволено да убием никого;
/Православен/
А Пилат им рече: Вземете го вие и по закону вашему съдете го. Рекоха му Юдеите: Нам не ни и простено да убием никого;
/Цариградски/
Then said Pilate unto them, Take ye him, and judge him according to your law. The Jews therefore said unto him, It is not lawful for us to put any man to death:
/KJV/