за Христос

Йоан 18:2-12   

2 А и Юда, който Го предаваше, знаеше това място; защото Исус често се събираше там с учениците Си.
3 И така, Юда, като взе една дружина войници и служители от главните свещеници и фарисеите, дойде там с фенери, факли и оръжия.
4 А Исус, като знаеше всичко, което щеше да Го сполети, излезе и им каза: Кого търсите?
5 Отговориха му: Исус Назарянина. Исус им каза: Аз съм. С тях стоеше и Юда, който Го предаваше.
6 И когато им каза: Аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха на земята.
7 Пак ги попита: Кого търсите? А те казаха: Исус Назарянина.
8 Исус отговори: Казах ви, че съм Аз. И така, ако търсите Мен, оставете тези да си отидат;
9 за да се изпълни словото, изречено от Него: От тези, които си Ми дал, нито един не изгубих.
10 А Симон Петър, който имаше меч, измъкна го, удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо; а името на слугата беше Малх.
11 Тогава Исус каза на Петър: Сложи меча в ножницата. Чашата, която ми даде Отец, да не я ли пия?
12 И така, дружината, хилядникът и юдейските служители хванаха Исус и Го вързаха.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21