за Христос

А това е вечен живот, да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Исус Христос, Когото си изпратил.

Слушай Йоан 17:3
Йоан 17:3

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 17:3

Този стих представлява едно просто обяснение за това, как се получава вечен живот. Той се получава чрез познаването на Бог и Исус Христос. „Единият истинен Бог“ няма нищо общо с идолите, които са фалшиви богове. Това не означава, че Исус Христос не е истинен Бог. фактът, че Неговото име е споменато заедно с това на Отец като общ източник на вечен живот, означава, че Те са равни. Тук Господ нарича Себе Си Исус Христос. Христос означава същото като Месия. Така че тези думи опровергават обвинението, че Исус никога не е твърдял, че е Месия.

Други преводи на Йоан 17:3: