за Христос

Отче, желая където съм Аз, да бъдат с Мен и тези, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.

Слушай Йоан 17:24
Йоан 17:24

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 17:24

Синът желае Неговият народ да бъде там, където е и Той, в слава. Всеки път, когато умре един вярващ, Господ получава отговор на тази Своя молитва. Ако можем да разберем това, ще имаме голямо утешение в скръбта си. Да умреш означава да отидеш там, където е Христос, и да Видиш Неговата слава. Тази слава не е само славата на Божеството, която Той е имал с Бог преди създанието на света; но и славата, която Той е получил като Спасител и Изкупител. Тази слава е доказателство за това, че Бог е възлюбил Христос преди създаването на света.

Други преводи на Йоан 17:24:

Отче, искам хората, които ти ми даде, да бъдат с мен там, където съм аз, за да видят славата ми, която ти ми дари, защото ме обичаше преди още светът да бъде сътворен.
/Съвременен превод 2004/
Отче, желая, където съм Аз, да бъдат с Мен и тези, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.
/Верен 2002/
Отче, желая където съм Аз, да бъдат с Мен и тези, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създаването на света.
/Библейско общество 2000/
Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които {Гръцки: Каквото.}* си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.
/Протестантски 1940/
Отче! тия, които си Ми дал, желая и те да бъдат с Мене там, дето съм Аз, за да гледат Моята слава, що си Ми дал, защото Ме възлюби, преди свят да се създаде.
/Православен/
Отче, тези които си ми дал, искам дето съм аз да бъдат и те с мене, за да гледат славата моя която ми си дал; защото си ме възлюбил преди създание мира.
/Цариградски/
Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.
/KJV/