за Христос

Йоан 16:7,13-16,20,22-25   

7 Обаче Аз ви казвам истината - за вас е по-добре Аз да отида, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя.
13 А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща.
14 Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.
15 Всичко, което има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява.
16 Скръбта ще се обърне в радост
Още малко време и няма да Ме виждате; и пак малко време - и ще Ме видите.
20 Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се радва; вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне на радост.
22 Така и вие сега имате скръб; но Аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да отнеме.
23 И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам: Ако поискате нещо от Отца в Мое име, Той ще ви го даде.
24 Досега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.
25 Исус Христос победи света
Това съм ви говорил с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21