за Христос

Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът й; а когато роди детето, не помни вече мъките си поради радостта, че се е родил човек на света.

Слушай Йоан 16:21
Йоан 16:21

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 16:21

Нищо не е по-забележително от това, колко бързо една майка забравя болките, след като роди детенцето. Същото ще стане и с учениците. Болките, свързани с отсъствието на техния Господ, ще бъдат забравени много бързо, когато Го видят отново.

Други преводи на Йоан 16:21:

Когато жената ражда, тя страда, защото времето й е дошло, но щом детето се роди, забравя болката заради щастието, че човек се е родил на света!
/Съвременен превод 2004/
Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът й; но когато роди детенцето, не помни вече мъките поради радостта, че се е родил човек на света.
/Верен 2002/
Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът й; а когато роди детето, не помни вече мъката си поради радостта, че се е родил човек на света.
/Библейско общество 2000/
Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът й; а кога роди детенцето, не помни вече тъгата си поради радостта, че се е родил човек на света.
/Протестантски 1940/
Жена, кога ражда, има болки, защото е дошъл часът й; но, след като роди младенеца, от радост не помни вече мъките, защото се е родил човек на света.
/Православен/
Жена кога ражда на скръб е, защото е дошел часът й; а кога роди детето, не помни вече тъгата си поради радостта че се е родил человек на света.
/Цариградски/
A woman when she is in travail hath sorrow, because her hour is come: but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish, for joy that a man is born into the world.
/KJV/