за Христос

Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.

Слушай Йоан 14:6
Йоан 14:6

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 14:6

Този прекрасен стих ни изяснява факта, че Сам Господ Исус е пътят към небето. Той не просто показва пътя, Той е пътят. Спасението се намира в Една Личност. Приемете Тази Личност като Своя Собствена и вие ще имате спасение. Християнството е Христос. Господ Исус не е един от многото пътища. Той е единственият Път. Никой не идва при Отца, освен чрез Него. Пътят към Бог не минава през Десетте Божи заповеди, Златното Правило или членството в църквата, а през Христос и единствено през Христос. Днес много хора казват, че няма значение в какво вярваш, стига да вярваш искрено. Те казват, че всички религии имат нещо добро в себе си и че всички те водят в крайна сметка до небето. Но Исус казва: „Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“

Освен това Господ е истината. Той не е просто Един, Който учи на истината; Той е истината. Той е въплъщение на истината. Тези, които имат Христос, имат Истината. Тя не се намира никъде другаде.

Христос Исус е животът. Той е източникът на живота - както на духовния, така и на вечния. Тези, които Го приемат, имат вечен живот, защото Той е Животът.

Други преводи на Йоан 14:6: