за Христос

Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.

Слушай Йоан 14:27
Йоан 14:27

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 14:27

Когато един човек е на път да умре, той обикновено пише последно завещание, в което оставя имота си на онези, които обича. Тук Господ Исус прави точно това. Само че Той не ни завещава материални неща, а нещо, което не може да се купи с пари -мир, вътрешния мир на едно съзнание, което живее с усещането на опростен грях и възстановена връзка с Бог. Христос може да ни даде този мир, защото Той го е откупил със Своята Собствена кръв на Голгота. Той не дава Своя мир, както дава светът

- оскъдно, егоистично и само за кратко време. Неговият подарък е вечен. Трябва ли тогава християнинът да се смущава или бои?

Други преводи на Йоан 14:27:

Мир ви оставям. Моят мир ви давам. Не ви го давам както дава светът. Не допускайте в сърцата си тревога и страх.
/Съвременен превод 2004/
Мир ви оставям; Моя мир ви давам: Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.
/Верен 2002/
Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.
/Библейско общество 2000/
Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.
/Протестантски 1940/
Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз ви давам не тъй, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши.
/Православен/
Мир ви оставям: моят мир ви давам: аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърдцето ви нито да се устрашава.
/Цариградски/
Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
/KJV/