за Христос

Йоан 14:2,3,6,12,13,14,16-21,23,26,27   

2 В дома на Моя Отец има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.
3 И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.
6 Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.
12 Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца.
13 И каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.
14 Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя.
16 И Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас вовеки -
17 Духа на истината, Когото светът не може да приеме, защото не Го вижда, нито Го познава. Вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде.
18 Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.
19 Още малко и светът вече няма да Ме вижда, а вие Ме виждате. Понеже Аз живея, и вие ще живеете.
20 В онзи ден ще познаете, че Аз съм в Своя Отец, и вие в Мен, и Аз във вас.
21 Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме обича; а който Ме обича, ще бъде възлюбен от Моя Отец и Аз ще го възлюбя, и ще му се явя лично.
23 Исус му отговори: Ако Ме обича някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби и Ние ще дойдем при него, и ще направим обиталище у него.
26 А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.
27 Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21