за Христос

Симон Петър каза: Господи, не само краката ми, но и ръцете ми и главата ми.

Слушай Йоан 13:9
Йоан 13:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:9

Сега Петър стига до другата крайност. Само преди миг той казваше: „Никога!“, докато сега казва: „Измий ме целия!“

Когато един човек се връща от обществената баня, той отново изцапва краката си, но вече няма нужда да се мие целия, а измива само краката си. „Който се е окъпал, няма нужда да умие друго освен нозете си, но е цял чист.“ Има разлика между измиването в банята и в легена. Измиването в банята говори за очистването на човека по време на неговото спасение. Очистването от наказанието на греха чрез кръвта на Христос става само веднъж. Измиването в легена говори за очистването от замърсяването с греха, което се извършва непрекъснато чрез Божието Слово. Християнинът минава само през една „баня“, но „мие краката си“ много пъти. Думите „вие сте чисти, но не всички“ означават, че учениците вече са минали през банята на новорождението - всички с изключение на Юда. Той никога не е бил спасен.

Други преводи на Йоан 13:9: