за Христос

Петър Му каза: Ти няма да умиеш краката ми вовеки. Исус му отговори: Ако не те умия, нямаш дял с Мене.

Слушай Йоан 13:8
Йоан 13:8

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:8

Петър сега демонстрира крайностите на човешката природа. Той се заклева, че Господ няма да измие неговите крака до века, което буквално означава „не и през вечността“. Господ отговаря на Петър, че ако не го измие, той няма да може да има общение с Него, с което обяснява смисъла на действието с измиването на краката. Когато християните вървят в този свят, те влизат в контакт с мръсотията на света и малко или много се оскверняват. Злите приказки, човешката подлост и работата с нечестни хора неизбежно водят до известно замърсяване на вярващия. Затова той има нужда от непрекъснато очистване.

Това очистване става чрез водата на Словото. Когато ние четем и изучаваме Библията, когато я слушаме да се проповядва, когато я обсъждаме помежду си, тогава откриваме, че тя ни очиства от злите влияния около нас. От друга страна, колкото повече пренебрегваме Библията, толкова повече тези зли влияния остават в нашите умове и живот, без да ги забелязваме особено. Когато Исус казва „ти нямаш дял с Мене“, Той не иска да каже, че Петър не може да бъде спасен, ако не го умие, а че общението с Господ може да бъде поддържано само чрез непрекъснатото умиващо действие на Библията в неговия живот.

Други преводи на Йоан 13:8: