за Христос

Исус му отговори: Това, което Аз правя, ти сега не осъзнаваш, но после ще разбереш.

Слушай Йоан 13:7
Йоан 13:7

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:7

Исус сега обяснява на Петър, че това Негово действие има духовно значение. Измиването на краката олицетворява едно духовно измиване. Петър разбира, че Господ извършва едно физическо действие, но не разбира, че това действие има духовно значение. Той обаче скоро ще разбере, защото Господ ще му го обясни. Ще го разбере и от опит, когато по-късно ще възстанови отношенията си с Господ, след като се отрече от Него три пъти преди това.

Други преводи на Йоан 13:7: