за Христос

После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан.

Слушай Йоан 13:5
Йоан 13:5

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:5

В източните страни хората ходят със сандали, което налага често да си мият краката. През онези времена е било общоприето домакинът да поставя слуга, който да измива краката на гостите. В този случай божественият Домакин става и Слугата, който трябва да извърши тази скромна работа. „Представете си Исус при краката на предателя! Каква картина - и какъв урок за нас!“

Други преводи на Йоан 13:5:

След това наля вода в един леген и започна да мие краката на учениците и да ги бърше с кърпата, завързана на кръста му.
/Съвременен превод 2004/
После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с кърпата, с която бе препасан.
/Верен 2002/
После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан.
/Библейско общество 2000/
После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с която бе препасан.
/Протестантски 1940/
после наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги отрива с убруса, с който бе препасан.
/Православен/
После нале вода в омивалницата, и начна да омива нозете на учениците и да ги отрива с престилката с която бе препасан.
/Цариградски/
After that he poureth water into a bason, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded.
/KJV/