за Христос

стана от вечерята, свали горните Си дрехи, взе престилка и я препаса.

Слушай Йоан 13:4
Йоан 13:4

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:4

Исус много добре съзнава кой е Той, за какво е дошъл и каква съдба Го очаква и това е, което Го кара да се наведе и да измие краката на учениците. И така, Господ става от вечерята, слага настрана горните си дрехи, препасва една престилка и заема мястото на слуга. Повечето от нас биха казали, че мястото на тази случка трябва да бъде в Евангелието от Марко - Евангелието на Съвършения Слуга, но фактът, че тя е описана в Евангелието на Божия Син, само подсилва още повече нейната изключителност.

Това символично действие идва да ни напомни, че Господ е оставил небесните дворци и е слязъл в този свят като Слуга, за да служи на тези, които е създал.

Други преводи на Йоан 13:4: