за Христос

Исус отговори: Живота си ли ще дадеш за Мен? Истина, истина ти казвам: Петелът няма да е пропял, преди да си се отрекъл три пъти от Мене.

Слушай Йоан 13:38
Йоан 13:38

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Йоан 13:38

Исус обуздава неосъзнатата пламенност на Петър, като му казва нещо, което той не знае - че преди да завърши нощта, той ще се отрече от Него три пъти. Така Петър разбира колко е слаб, страхлив и неспособен да следва Господа със собствените си сили дори за няколко часа.

Други преводи на Йоан 13:38:

Исус отговори: Наистина ли ще дадеш живота си за мен? Уверявам те: петелът няма да е пропял, преди да си се отрекъл от мен три пъти.
/Съвременен превод 2004/
Иисус отговори: Живота си ли ще дадеш за Мен? Истина, истина ти казвам: петелът няма да пропее, преди ти три пъти да се отречеш от Мен.
/Верен 2002/
Исус отговори: Живота си ли ще дадеш за Мен? Истина, истина ти казвам: Петелът няма да е пропял, преди да си се отрекъл три пъти от Мен.
/Библейско общество 2000/
Исус отговори: Животът си ли за Мене ще дадеш? Истина, истина ти казвам, петелът няма да е пропял преди да си се отрекъл три пъти от Мене.
/Протестантски 1940/
Иисус му отговори: душата си ли за Мене ще положиш? Истина, истина ти казвам: не ще пропее петел, докле три пъти не се отречеш от Мене.
/Православен/
Отговори му Исус: Душата си ли за мене ще положиш? Истина, истина ти казвам: Доде не е пеял петелът, три пъти ще се отречеш от мене.
/Цариградски/
Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, The cock shall not crow, till thou hast denied me thrice.
/KJV/